Učitava se

Kucajte za pretragu

Najznačajnije evidencije na jednom mestu?

Digitalizacija i E-uprava Srbija Užički kraj

Najznačajnije evidencije na jednom mestu?

Podeli

Javna rasprava o Centralnom registru stanovništva do 27. oktobra 

 

foto izvor mduls.gov.rs foto izvor mduls.gov.rs

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništv, koji će, kako je najavljeno, predstavljati sveobuhvatnu evidenciju o građanima Srbije i jedan od informacionih stubova javne uprave.

–         Suština ovakvog posla je da našim građanima još više olakšamo poslovanje sa upravom, i da taj susret ne bude više opterećujući, već brz, jasan i efikasan, nalik zemljama EU, rekao je resorni ministar Branko Ružić istakavši da je uspostavljanje takvog registra još jedan korak bliže modernoj, efikasnoj i ekonomičnoj uprava.

Ministar je objasnio da će Centralni registar stanovništva objediniti podatke o građanima Srbije iz 11 evidencija koje su do sada vodile različite institucije.

Istakavši da će korist od uspostavljanja Registra imati i građani i državni organi pred kojima se građini pojavljuju kao korisnici usluga, Ružić je naveo da se uspostavljanjem Centralnog registra stanovništva, posao službenicima pojednostavljuje, a troškovi rada se smanjuju.

–         Ovim ćemo pojednostaviti postupke i ubzrati usluge jer većina njih zahteva pribavljanje podataka o našim građanima. Ovim novinama omogućavamo da, ako nekom službeniku treba podatak npr. o isteku vozačke dozvole da bi građaninu završio posao oko registracije automobila, on taj podatak može videti u Centralnom registru. Ne traži ga ni od stranke, niti od kolega iz drugih istitucija, već jednostavno, pristupi Centralnom registru. Nema odugovlačenja, troškova po građane i gubljenja vremena, objasnio je Ružić.

Podaci koji se odnose na stanovništvo se decenijama nalaze se u više različitih baza podataka, a zbog velikog broja evidencija, raznovrsnosti vođenja i načina pristupa tim podacima, razmena informacija je bila otežana i spora.

Ređe stajali u redovima
–         U оvој gоdini izdаtо је 30 оdstо mаnjе pаpirnih izvоdа u оdnоsu nа prеthоdnu gоdinu. То znаči dа su grаđаni mаnjе stајаli u rеdоvimа prеd šаltеrimа i plаćаli tаksе nа pаpirnе izvоdе, rеklа је nedavno pоmоćnicа ministrа držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе Маrinа Drаžić navodeći da je pri kraju proces digitalizacije, odnosno prevođenja evidencije građana, matičnih knjiga, u elektronski oblik.
–         Dо krаја gоdnе оčеkuјеmо dа оvај pоsао budе zаvršеn u pоtpunоsti, izmеđu оstаlоg i zbоg tоgа štо ćе mаtičаri оd 1. јаnuаrа 2019. gоdinе imаti оbаvеzu dа rаdе dirеktnо u Rеgistru mаtičnih knjigа, rеklа је Drаžićеvа navodeći da se sarađujući sa MUP-om razmišlja o tоmе dа sе i Knjigа držаvlјаnа priklјuči еlеktrоnskim еvidеnciјаmа kako bi grаđаni mogli da dobiju uvеrеnjа о držаvlјаnstvu bilо gdе u Srbiјi, bеz оbzirа nа mеstо gdе је činjеnicа držаvlјаnstvа upisаnа.

Javna rasprava traje do 27. oktobra.

Građani mogu slati predloge, sugestije, inicijative i komentare na maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili na poštansku adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva.
http://www.mduls.gov.rs/latinica/aktivnosti-saopstenja.php

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana.

Obavezna polja su obeležena sa *

Slušajte program Radio Luna u mp3 formatu

×